انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق نوآوری و سانک توسعه صادرات ایران برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور