• توسعه اقتصاد دانش بنیان
 • کمک به تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان و طرح‌های پژوهشی
 • ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش‌ افزوده بالا
 • تامین‌ مالی طرح‌‌های پژوهشی و فناوری از طریق اعطای انواع تسهیلات
 • مشارکت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی و فناوری
 • ایجاد ارتباط سازنده و موثر بین ارکان زیست‌بوم فناوری کشور در حوزه‌های مختلف
 • تسریع فرآیند تبدیل ایده به ثروت
 • سودآوری و تأمین منافع ذی‎نفعان صندوق در راستای توسعه کشور
 • ایفای نقش موثر و ارزش‎آفرینی در اکوسیستم دانش بنیان و فناور کشور
 • تبدیل شدن به مرجع ارائه خدمات مالی به شرکت های فناور
 • کمک به توسعه دانش محور به منظور پاسخ به چالش‎ها و مسائل صنعت
 • جذب منابع مالی برای توسعه امر پژوهش و فناوری