کارگزاری منابع مالی

صندوق فاندکو مطابق اساسنامه مصوب هئیت وزیران اجازه دارد نسبت به جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت‌ها در راستای توسعه طرح‌های فناورانه اقدام نماید. در همین راستا صندوق فاندکو با استفاده از منابع زیر نسبت به توسعه کسب ‎و کارهای فناورانه از طریق کارگزاری عمل نموده است.

کمک بلاعوض یا مشارکت دولت کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان استفاده از وجوه اداره‌شده دستگاه‌های اجرایی منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت منابع قابل جذب از طریق بازار سرمایه