هم سرمایه گذاری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو به عنوان اولین صندوق با محوریت سرمایه‌گذاری در راستای مأموریت خود و در راستای گسترش زیست بوم کسب‌و‌کارهای نوآور و فناورانه، آمادگی دارد تا در قالب‌های مختلف همچون مشارکت سهامی، وام قابل تبدیل به سهام، شراکت مدیریتی، شراکت با مسئولیت محدو ، مشارکت مدنی و … سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام دهد.

یکی از رسالت‌های صندوق فاندکو تعامل با صاحبان کسب‌وکارها و معرفی و ارائه مناسب‌ترین روش تأمین مالی است. عموماً مدل ورود فاندکو در این کسب‌وکارها به‌صورت مادام‌العمر نبوده و صندوق بر اساس سیاست‌های خود، سناریوی خروج را پیاده‌‌سازی می‌کند.

بر این اساس متقاضیان در صورت داشتن طرح فناورانه و نیاز به تأمین مالی برای تولید و اجرای طرح خود می‌توانند از خدمت مشارکتی صندوق پژوهش و فناوری فاندکو استفاده نمایند. در این مدل صندوق پس از ارزیابی طرح و متقاضی در صورت احرا  شرایط لازم، با رعایت ضوابط داخلی خود مبادرت به مشارکت در طرح می‌نماید.

مراحل کلی فرایند مشارکت

ارائه طرح
بررسی اولیه
اخذ مصوبه کارگروه ارزیابی
انعقاد قرارداد محرمانگی
بررسی F.S
تبیین مدل همکاری
انعقاد قرارداد
در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری کافی است حداقل یک فایل ارائه (Pitch Deck) را به ایمیل ما info@lidcovc.ir ارسال کنید تا توسط تیم کارشناسی ارزیابی صورت گیرد.