ایده اصلی شکل‌گیری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو (فاندکو)، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های فناورانه با رویکرد کمک به توسعه کشور است. بر همین اساس این صندوق ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‎‌بنیان و فناور و صاحبین طرح و ایده را بر عهده گرفته است.

مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردلتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو (فاندکو)، در دوازدهمین جلسه کارگروه صندوق‌‎های پژوهش و فناوری در آذرماه 1395 به عنوان اولین صندوق با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت، طبق اساسنامه مصوب هیئت وزیران صادر شد.

گرد هم آمدن تیم کارشناسی مجرب در کنار سهامداران متنوع این صندوق که غالباً در حوزه صنعتی فعالیت می نمایند باعث گردیده ارتباط بین صنعت و شرکت های فناور به خوبی برقرار گردد. ماحصل این اقدامات سرمایه گذاری در طرح های صنعتی در طی سال های گذشته بوده که از آن جمله می توان به شرکت تعاونی کشت بافت خاوران، شتابدهنده لیداکس و شرکت پدیده شاندیز اشاره نمود.