ضمانتنامه

از جمله مشکلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای ورود به بازار و فروش محصولات خود و یا ارائه خدمات با آن مواجه می‌شوند، چالش اخذ ضمانت‌نامه است. اصولاً شرکت‌های دانش‌بنیان در هنگام مراجعه به بانک‌ها، با چالش اخذ وثیقه و تضامین سنگین مواجه شده که فراهم نمودن آن برای شرکت‌های نوپا امری مشکل است. لذا صندوق پژوهش و فناوری فاندکو برای رفع مشکل فوق و براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ مصوب هیئت وزیران مجاز است (هم‌تزار با دیگر بانک‌های عامل)، برای شرکت‌های فناور سراسر کشور، ضمانت‌نامه صادر نماید. لازم به ذکر است که این صندوق با توجه دارا بودن توانمندی مناسب در خصوص ارزیابی ریسک تعهدات شرکت‌ها و همچنین تنوع و انعطاف لازم در خصوص اخذ وثایق و تضامین، صدور ضمانت‌نامه را تسهیل می‌نماید.

اعتبار ضمانتنامه

انواع ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف صندوق فاندکو

ضمانت‌نامه پیش پرداخت

تضمینی است كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به کارفرما می‌سپارند.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار (ضمانت کسور وجه الضمان)

تعهدی است که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کار به کارفرما می‌سپارند.

ضمانت‌نامه انجام تعهدات

تضمینی است كه اشخاص پس از فرآیند ارجاع كار (عموماً مناقصه / مزایده) و انتخاب شدن برای معامله، به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.

ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه و مزایده)

سازمان‌ها و شرکت‌ها عموماً برای اجرای طرح‌ها، انجام خدمات، خرید کالا، وسایل و اموال مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه می‌نمایند و همچنین اموال یا لوازم اسقاطی و غیر قابل مصرف یا مازاد بر احتیاج خود را نیز از طریق مزایده به فروش می‌رسانند. لذا این سازمان‌ها (ذینفع) به منظور اطمینان از انجام عمل و عدم انصراف برنده مناقصه / مزایده و امضای قرارداد مربوطه، از کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه / مزایده (ضمانت‌خواه) درخواست می‌کنند به همراه پیشنهاد خود، نسبت به ارائه ضمانت‌نامه نیز اقدام نمایند.

بنابراین کاربرد این نوع ضمانت‌نامه در شرایطی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی قصد شرکت در فرآیند ارجاع کار و برعهده گرفتن یک پروژه را داشته باشد که غالباً به صورت مناقصه یا مزایده برگزار خواهد شد. شرایط مناقصه / مزایده / ارجاع کار توسط کارفرما (ذینفع) اعلام خواهد شد و متقاضی در صورت داشتن شرایط شرکت در مناقصه / مزایده، اقدام به تأمین و ارائه ضمانت‌نامه مربوطه خواهد نمود.

ضمانت‌نامه گمرکی

یک ضمانت برای پرداخت بدهی‌های گمرکی است که در مراحل ترخیص کالا بر مالیات‌ کالا اضافه می‌شود. در واقع ضمانت‌نامه‌ای است که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می‌شود. ذینفع این نوع ضمانت‌نامه، ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

ضمانت‌نامه‌ای است که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت‌خواه به ذینفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می‌گردد.

 

فرآیند صدور ضمانت‌نامه:

  • تکمیل و ارسال مدارک
  • ارزیابی و تعیین حد اعتباری شرکت
  • تصویب حد اعتباری و تعیین شرایط صدور ضمانت‌نامه توسط کمیته اعتباری صندوق
  • اعلام حد اعتباری و شرایط صدور ضمانت‌نامه به شرکت
  • امضای قرارداد حد اعتباری صدور ضمانت‌نامه
  • اخذ ودیعه و کارمزد برای هر ضمانت‌نامه
  • صدور ضمانت‌نامه و تحویل آن به ضمانت‌خواه