ترکیب جدید هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو مشخص شد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو، در شصتمین جلسه هیات مدیره این صندوق تارا نیکنامی به عنوان رییس هیات مدیره، امیر رضا حسنخانی به عنوان نایب رییس هیات مدیره و حجت اله سمائی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین امین محمودی‌نیا نیز به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقا شد.