انتصابات جدید صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی لیدکو

با برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در آذر ماه سال جاری نسبت به تعیین سمت مدیران اقدام و جناب آقای مهندس علیرضا ارغائی به نمایندگی از پژوهشکده میکروالکترونیک ایران به سمت رئیس هیئت مدیره، جناب آقای مهندس سید حجت الله سمائی به نمایندگی از شرکت همگامان تجارت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای امیر رضا امیرحسنخانی به نمایندگی از هلدینگ دانش بنیان لیدکو به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و نیز جناب آقای دکتر امین محمودی نیا به عنوان مدیرعامل صندوق معرفی گردیدند. امید است به اتکال به خداوند متعال و در پرتو الطاف الهی در مسیر تحقق اهداف صندوق موفق باشند.